יצירת קשר.

Miller’s – הרב בצלאל ז’ולטי 1/19 ירושלים 9742719.
טל: 058-646-4934